Jak začít

Formuláře potřebné k zahájení – “Žádost o řidičské oprávnění” a “Posudek o zdravotní způsobilosti“. Ty lze vyzvednout v provozovně autoškoly nebo je možné je stáhnout (žádost o řidičské oprávnění tisknout oboustranně). Je také možné, po telefonické domluvě, Vám formulář dovézt.

 

Na razítku lékaře musí být čitelné jméno lékaře (strojem, tiskacím písmem) . Dále musí být na razítku uveden text ” Praktický lékař “. Podle zákona 361/2000 Sb., smí vaši přihlášku potvrdit registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče nebo kterýkoliv praktický lékař. Někteří lékaři chtějí i formulář “Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti”.